Υπηρεσιες

Καλλιτεχνικές και πρακτικές υπηρεσίες. Με την προτιμησή σας στις ποιότικές μου υπηρεσίες, βοηθάτε εμένα και τις τέχνες μου να συνεχίσουμε να υπάρχουμε.


  • Δημοσίος Λόγος και Παρουσιάσεις, μαθήματα προσωπικά – ομαδικά


  • Υποκριτική – Λιτό Θεάτρο (Το μικρό Θέατρο του Τίποτα), μαθήματα προσωπικά – ομαδικά


  • Καλλιλτεχνική Φωτογραφία, για διάφορες περιστάσεις