Πολύ σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Είναι μια περαστική σκιά ανάμεσα στους ανθρώπους, που φιλοδοξεί να αφήσει κάποιο αποτύπωμα…